Gel vuốt tóc GATSBY HAIR JAM Nhật Bản 120ml

210.000

  • Gatsby Hair Jam Tight Nuance tạo nếp siêu bền
  • Gatsby Hair Jam Edgy Nuance tạo nếp cứng
  • Gatsby Hair Jam Rough Nuance tạo nếp bồng bềnh
  • Gatsby Hair Jam Smart Nuance tạo nếp thông minh
Edgy Nuance (màu đen) tạo nếp cứng
Rough Nuance (màu lục) tạo nếp bồng bềnh
Smart Nuance (màu đỏ) tạo nếp thông minh
Tight Nuance (màu lam) tạo nếp siêu bền
Xóa