Gel vuốt tóc GATSBY HAIR JAM Nhật Bản 120ml

210.000

  • Gatsby Hair Jam Tight Nuance tạo nếp siêu bền
  • Gatsby Hair Jam Edgy Nuance tạo nếp cứng
  • Gatsby Hair Jam Rough Nuance tạo nếp bồng bềnh
  • Gatsby Hair Jam Smart Nuance tạo nếp thông minh